راهنمای استفاده از سامانه


مقدمهورود به سامانهفرآیندهااطلاعات پایهفرم های اطلاعاتیپیام رسانیگزارش گیریمدیریت سامانهگروه های کاربریمدیریت کاربران

گروه های کاربری

گروه های کاربری (Application Roles) مهمترین بخش در هر سامانه اطلاعاتی هستند. گروه های کاربری تعیین کننده سطح دسترسی کاربران، فرآیندهای سامانه، کارتابل، پیام رسانی، فرم های اطلاعاتی و سایر بخش های می باشند.

تعریف گروه کاربری جدید

برای تعریف گروه کاربری جدید روی لینک (گروه کاربری جدید) کلیک نمایید.

با پر کردن اطلاعات لازم و کلیک نمودن دکمه (ذخیر گروه کاربری) گروه کاربری ساخته شده و شما به صفحه جزئیات گروه کاربری منتقل می شوید.

جزئیات گروه کاربری

پس از تعریف گروه کاربری و یا کلیک کردن روی یکی از گروه های موجود شما به صفحه جزئیات گروه کاربری منتقل می شوید.

در این صفحه شما می توانید گروه کاربری را ویرایش نمایید، سطح دسترسی آن را به فرم ها/گزارش ها و اطلاعات پایه تعیین نمایید.
همچنین لیست کاربرانی که عضو این گروه هستند به شما نمایش داده می شود. شما می توانید کاربران عضو را از گروه حذف نمایید یا موقتا آنها را غیر فعال نمایید.

برای تعیین سطه دسترسی در هر بخش کافی است گزینه مورد نظر را تیک بزنید. برای حذف سطح دسترسی در هر بخش کافی است تیک گزینه مورد نظر را بردارید.

X